Løberuter
Hvalsø Løbet april 2011
Skovløberen 2014

Løberuter

Det kan være svært at finde rundt, og for at hjælpede af os der ikke kan holde redepå de utallige stier i Storskoven, har vi tegnet nogle ruter ind på kortet.

Efterhånden vil der komme flere ruter, og ikke kun iskoven.

Har du ideér til ruter viburde lægge ind, såsenddem til Lars -via kontakter øverst i højre hjørne afhjemmesiden.
obs. til løbeklubbens motionsløb anvendes rute 1 + 3 med tillæg på skovvejen så vi når op på 5 og 10 km.