Nyheder

Søg på hjemmesiden

Kære alle

- hvad der Foreningen Hvalsøløbene? det er os der er bagmænd ved diverse arrangementer og som er en "officiel" frivillig forening. Formålet er at støtte op om løb i Hvalsø - dvs især Hvalsø Løbeklub  og  diverse arrangementer. Vi er p.t. ca. 30 personer.

Kom gerne med forslag og kommentarer - jeg vedhæfter diverse til jer der er interesserede

Dvs. medlemsliste, referat, regnskab.

 

 

Referat Årsmøde Foreningen Hvalsøløbene

Tilstede Morten Harboe-J. , Bent og Susanne, Bente Pollas, Charlotte Nyl., Eva og Mogens H, Jakob S

Gitte V, Hanne L, Helle P, Lone og NJA, Mai Klærke og Kevin, Majbrit og Erling Cast., Kurt M, Pia C, Yvonne og Krist. H

  1. Stemmetæller Kristian
  2. Dirigent og ordstyrer Bent
  3. Formandens beretning Gitte
  4. + 6 + 7 Helle gennemgår regnskab og budget. Pia revisor gennemgået uden bemærkninger. Det kan være rigtigt svært at bogføre de forskellige poster på bank- og mobile pay konti. Fremover vil vi lave skæve beløb 51 kr i stedet for 50 osv. aht. bogføring.
  5. Forslag fra Morten Harboe-J. Opgradering af hjemmesiden både layout og funktioner – Gitte spørger Allan og Karoline i første omgang og kommer frem med forslag

8.+9 Bestyrelsen genvælges uden modkandidater: Gitte formand og kasserer, Kristian, Eva, Bent medlemmer. Suppl. Yvonne og Niels Jørgen A. Revisor Pia C.

10. Mai er nyuddannet løbetræner -har startet løbehold torsdag aften som har 10-15 deltagere pr. aften og med måske 40 forskellige løbere ind over on/off i alt. Ønsket er få flere løbefællesskaber i funktion. Få en kvalificeret træning mhp. at udvikle den enkeltes løbepotentiale. En blanding af løb, leg og styrke. Foreløbig kører holdet til febr. med – og måske kan det i en eller anden form kunne fortsætte – det må tiden vise. De nuværende ”gamle” løbere opfordres til at møde op torsdage for at få kontakt til de nye unge løbere og forhåbentlig også lokket med op i skoven. Der kan være problemer med at få løbetidspunkter til fungere lige godt for bedstemødre, småbørnsforældre osv. Mai har på sigt ønske om at videreuddanne i løbetræning – måske kunne løbeklubben støtte økonomisk? Reflekser til træer mhp. mørkeløb er bevilget fra Lejre Kommune – Mai er i kontakt med Naturstyrelsen.

11. Kommentar til Nytårsløb. Udsolgt. Med skønhedsfejl men det er en stor succes – folk er glade, dejlig tradition. Der er ikke plads til flere – og slet ikke deres biler… Starttider mellem 5 og 10 km skubbes 15 min. Bedre højtaler. Bedre information før løbet om startnummer. Opdeling af udleveringssteder af afh. af startnummer mellem de som kan/ikke kan deres startnummer. Startliste til hver nummer”udl”. Lilla paryk til betalingskassen osv. Men det ER et skovløb så det kan ikke være totalt perfekt. Det er et vilkår. Hanne L – diskuterer præmien – måske medalje (eller hvad med Skovl. Startnummer?)

12. Cannonball. Morten Harboe-J: Mange deltagere men stor konkurrence både om datoer og deltagere. Forventer faldende deltagerantal og der skal inden for det næste år udtænkes nye ruter, medaljer osv. Der er behov for praktiske hjælpere især i depotet på løbsdagene. Meld dig gerne hvis du har et par timer tilovers på en af dagene. Ved du at du vil deltage så meld dig gerne hurtigt så deltagerlisten inspirerer.

13. Skovløberen kører videre – fint løb i år med god tilslutning. Kristian: Vi forsøger at få ændret starttiderne så halv- og helmarathon følges et lidt længere stykke af vejen.

14. Vinterhalv hos Helle i feb. Cannonball x 4, Mandagsløb i sommerhalvåret, Skovløberen, Sommerløb : Hvem har lyst og mod på det ??

  1. Evt. Mai nævner mulighed for at lave løbe-cup på et tidspunkt. Morten H er med i arrangement i juli med cannonball i serie i de forsk. regioner. Hanne List synes den blå smølf godt kunne shines op . Hun er på opgaven J. Kevin savner et løbefællesskab for hurtige løbere – kommer med oplæg måske på facebook/ nyhedsbrev/ ?? De findes men har haft svært ved finde udfordring i nuv. regi.

Ref. Gitte

 

Skriftlig beretning Foreningen Hvalsøløbene 2018

Foreningen Hvalsøløbene har haft vanlige arrangementer – dels sociale vinter- og sommerløb, Skovløberen - Med stor succes har især Morten Harboe-Jepsen startet Hvalsø Cannonball løb op – både Allan, Pia og Morten selv nåede 100 jubilæet. Allan tager sig fra nu af alt med tilmeldinger, startlister, opslag osv. hvad angår Cannonball – måske kunne der godt bruges en praktisk gris mere. Jeg vil gerne have minimal arbejde her.

Der blev holdt særligt lørdagsløb og en stor aftenfest for at fejre løbeklubbens 25 års jubilæum – nu må vi se om den overlever de næste 50 år – I gør jeres til det …

Mai Klærke er uddannet løbetræner og har torsdage aften supertræning – nok især for småbørnsforældre der tidl har løbet – alle er velkomne.

Vi har et lille søndagshold som løber rekreationsløb frem til febr. med løbe/gå intervaller

Charlotte Nylander fik velfortjent årets musvåge – både som lille plaster på helbredsprobl.- For fremgangen i løb, for det sociale incl. kager J

Nytårsløbet nærmer sig – vi fortsætter som hidtil – det plejer at køre rigtig godt.

Niels-Jørgen Askirk står for mandagsløb med smukke afvekslende naturture (gør ikke så meget reklame for det, da der ikke må komme for mange løbere, ellers skal der søges tilladelser.)

Gitte Vincents

Formand for Foreningen Hvalsøløbene

 REGNSKAB 2018

       

Foreningen Hvalsø Løbene / Hvalsø Løbeklub

       

(8. regnskabsår)

       

Driftsregnskab for perioden 01.01. - 31.12.2018

 
       

Indtægter:

Note

 
       
 

Hvalsø Løbene: Nytårsløbet

1

28.985

 

Cannonball "De 4 årstider"

2

36.675

 

Skovløberen

 

5.000

 

Øvrige arrangementer

3

21.128

 

Salg af klubtøj

 

13.860

 

Kontingenter

 

36

 

Øvrige indtægter

 

1.200

 

Renteindtægt, bank

 

0

       

Indtægter i alt

 

106.884

       
       

Udgifter:

   
 

Hvalsø Løbene: Nytårsløbet

1

21.276

 

Cannonball "De 4 årstider"

2

24.595

 

Øvrige arrangementer

3

37.593

 

Indkøb klubtøj

 

24.101

 

Hjemmeside

 

169

 

Mødeudgifter

 

1.029

 

Småanskaffelser

 

0

 

Betalingsgebyr Mobile Pay / Sporti

 

636

 

Renteudgift, bank

 

57

Udgifter i alt

 

109.456

       
       

Periodens resultat

 

-2.572

       


       
       

Balance pr. 31.12.2018

   
       
       

Aktiver:

Note

 
       

Bankkonto Hvalsøløbene

 

14.957

Bankkonto Hvalsø Løbeklub

 

9.318

Likvide midler i alt

 

24.275

       
       

Tilgodehavende

4

28.985

       
       

Aktiver i alt

 

53.260

       
       

Passiver:

   
       

Egenkapital primo

 

38.401

Overført årets resultat

 

-2.572

Egenkapital ultimo

 

35.829

       
       

Skyldige poster

4

17.431

       
       

Passiver i alt

 

53.260

       
       
       
       
       
       

Påtegning:

   
       
       
       
 

Gitte Vincents

Pia Christiansen

 

Kasserer

Revisor

 
       


       
       

Note 1

Hvalsø Løbene: Nytårsløbet

   
       
 

Indtægter:

   
 

Startgebyrer

 

28.985

       
 

Udgifter:

   
 

Kildevand, frugt samt Asti, kransekage (nytårsløb)

5.165

 

Præmier / medaljer

 

2.431

 

Forplejning hjælpere

 

121

 

Tidstagning

 

12.152

 

Øvrige løbsudgifter

 

1.407

 

(Batterier, afmærkn.strimler, papirruller mv)

 

21.276

       
 

Samlet resultat - Hvalsø Løbene

 

7.709

       
       
       
       

Note 2

Cannonball "De 4 årstider"

   
       
 

Indtægter:

   
 

Startgebyrer

 

36.675

       
 

Udgifter:

   
 

Depot

 

12.677

 

Medaljer

 

11.448

 

Øvrige løbsudgifter

 

470

     

24.595

       
 

Samlet resultat - Cannonball

 

12.080

       
       
       


       
       

Note 3

Øvrige arrangementer

   
       
 

Vinter halv-marathon 2018:

Indtægt

0

   

Udgift

584

     

-584

       
 

Jubilæumsarrangement:

Indtægt

14.250

   

Udgift

25.280

     

-11.030

       
 

Pinseløb:

Indtægt

0

   

Udgift

0

     

0

       
 

Kulturløb:

Indtægt

0

   

Udgift

525

     

-525

       
 

Royalt løb - i skoven 26.05.2018:

Indtægt

0

   

Udgift

1.126

     

-1.126

       
 

Parkstafet:

Indtægt

1.348

   

Udgift

1.402

     

-54

       
 

Sommer halv-marathon 2018:

Indtægt

1.450

   

Udgift

1.841

     

-391

       
 

Fællesspisning efter Skovløberen

Indtægt

4.080

   

Udgift

5.975

     

-1.895

       
 

Julearrangement

Indtægt

0

   

Udgift

860

     

-860

       
 

Samlet resultat øvrige arrangementer

 

-16.465

       
       
       
       

Note 4

Periodeafgrænsningsposter

   
       
 

Nytårsløb startnr. Salg på dagen

 

5.585

 

Nytårsløb startnr. Fortilmeldte

 

23.400

 

Tilgodehavende i alt:

 

28.985

       
       
 

Nytårsløb:

   
 

Frugt, vand, Asti

 

2.951

 

Forplejningg, hjælpere

 

121

 

Præmier

 

0

 

Tidstagning

 

12.152

 

Øvrige løbsudgifter

 

1.407

     

16.631

 

Andet:

   
 

Skovløberen - salg gavekort

 

550

 

Gebyr Mobilepay Nytårsløb / Sporti betalingskortgebyr

250

 

Skyldige poster i alt:

 

17.431

       
       

 

Forneningen Hvalsøløbene

Medlemsliste:

                             Ann- Charlotte Nør-Pedersen

                             Bent og Susanne Hansen

                             Bente og Lars Mikkelsen

                             Bente Pollas

                             Charlotte Nylander

                             Eva og Mogens Hedengran

                             Eva Kocsis

                             Jakob Schmidt

                             Jette Kongstad

                             Jytte Pihl          

                             Gitte og Lars Vincents

                             Hanne List og Morten Knudsen

                             Helle Pedersen

                             Karin Aagaard

                             Karoline B Gabel

Kevin

                             Lone og Niels Jørgen Askirk

                             Mai Klærke

                             Majbrit Castella

                             Malene Ambus

                             Merethe Jørgensen

                             Mette Mariegaard

                             Morten Harboe-Jepsen

                             Pia Christiansen

                             Yvonne og Kristian Husted

 

Nyhedsbrev

Ønsker du at være medlem af Hvalsø Løbeklub (Medlemskab er gratis) eller bare holde dig opdateret med hvad der sker i klubben, så tilmeld dig vort nyhedsbrev.

Slå venligst javascript til for at udfylde denne formular