Løberuterne er tydeligt markerede med bånd - men ikke bemandede.
 
5 km:
10 km: